Flevovalkenhof

Reserveren

Flevovalkenhof werkt op de volgende manier met reserveringen: Als er jongen zijn staat dit op kweekpagina van de website. Op de pagina te koop vindt je foto's van jonge valkjes die (bijna) kunnen verhuizen. Je kunt een mail sturen met daarin je voorkeur voor valkje en je eigen gegevens.
Bij de kweek-pagina is extra informatie te vinden over de jonge valkjes, bijvoorbeeld het ringnummer of wanneer het geboren is. Op dezelfde pagina kun je ook terug vinden of een valkje nog vrij is of niet.
Er wordt niet met een wachtlijst gewerkt. Het is gebleken dat dit niet goed werkt omdat mensen wel reserveren maar vervolgens niks meer laten horen of een reservering heel lang aanhouden en vervolgens afhaken.

Als blijkt dat je een toegewezen valkje niet meer wilt, is het prettig als dit op tijd wordt door gegeven. Het jonge valkje kan dan nog op jonge leeftijd aan iemand anders worden toegewezen.

Flevovalkenhof houdt altijd eerste keus uit een nest!
Ook behoudt Flevovalkenhof het recht om een toegewezen reservering te annuleren, als dat nodig is. 

Als er onverhoopt een jong valkje van Flevovalkenhof komen te overlijden, wordt het zeer op prijs gesteld als je dit laat weten.
Mocht het om een valkje van jonger dan 3 maanden gaan, is Flevovalkenhof bereid om je kosteloos een valkje weer te geven, als er op dat moment één in een nest ligt. Hiervoor is wel een sectie rapport nodig van een dierenarts. Dit om na te gaan of er geen ziekte in het spel was wat mogelijk uit de voliere van Flevovalkenhof zou kunnen komen.

Man of pop?

Als je wilt kan er via Gendika een DNA onderzoek laten doen om te kijken of je valkje een man of een pop is. Voordat Flevovalkenhof een test laat uitvoeren wordt er een aanbetaling van het volledige bedrag van € 15,00 euro gevraagd. Vanaf ongeveer 4 weken kan er een aantal borstveren van het valkje opgestuurd worden voor onderzoek. Bij sommige valkjes is het niet nodig om een test te laten doen, omdat daarvan via de vererving duidelijk is wat een man is of een pop.

Bijsluiter

Via deze link vind je een bijsluiter over verzorging van valkparkieten geadviseerd door het LICG