Flevovalkenhof

Kweek

Aan de linkerzijde zijn per jaar de kweekresultaten opgenomen. Hierop is te zien of een jonge valkparkiet beschikbaar of besproken is.

Op de lijst vind je de volgende gegevens:

- Per koppel staan de jongen vermeld.

- Wanneer een ei is gelegd.

- Wanneer het valkje is geboren.

- Geslacht als dit berekend kan worden adhv de ouders hun mutatie.

- Ringnummer van het valkje. 

- Of het valkje beschikbaar is of niet.

Er kan een geslachtstest uitgevoerd worden, dit kost 15,00 per valkje. Deze kosten zijn voor de koper, ongeacht of je het valkje koopt of niet.
De test wordt uitgevoerd door Gendika.

Tot en met 2015 heb ik de valkparkieten geringd met ringen van de Nederlands Bond voor Vogels NBvV (0PBH NB ) en met ringen van Europarrot (ET927 EP).
In 2016 ben ik overgestapt naar de ANBvV (5555 AB5.5) echter is er wat mis gegaan tijdens het samen gaan van de NBvV en ANBvV en is mijn kwekersnummer en lidmaatschap verdwenen. 

Vanaf 2017 ben ik lid van de parkieten societeit en ring ik met het volgende kwekersnummer:

Betekent:
PSNL = Parkieten societeit
17.057 = mijn persoonlijke nummer
5.5 = de diameter in mm grootte van de ring
17 = jaartal oplopend in jaren en verandert qua kleur.
001 = Volgnummer of 002, 003, 004 etc.


Vanaf 2006 ben ik begonnen met ringen van jonge valkjes.